• 922

  Muzeul "Prima Școală Românească"
  0 recenzii

 • Mai intâi a fost biserica de care cronicile scriu la anul 1292;
  Un Omiliar (carte de învăţătură) din sec. XI-XII confirmă posibilitatea existenţei unui lăcaş de învăţătură;
  Bula papală din 25 decembrie 1399 confirmă existenţa unui lăcaş de cult şi învăţătură ortodoxă în Schei;
  1477 popa Costea scrie aici un voluminos Minei de sărbători;
  1495 ,,s-au zidit Sfânta biserică şi şcoaţa” prin grija voievodului Vlad Călugărul, căruia i-au continuat fapta Neagoe Basarab, Petru Cercel, Mihai Viteazul, Axon Vodă ş.a.;
  1495 noiembrie 3, popa Bratu din Schei scrie la Sibiu prima scrisoare în limba română;
  1556-1588 diaconul Coresi şi alţi colaboratori tipăresc cele dintâi cărţi de ciculaţie în limba română, oficializând definitiv biruinţa scrisului în limba română;
  1570 diacul Oprea scrie Octoihul românesc (cartea de cântări);
  1578 popa Voicu scrie Învăţături morale din vieţile sfinţilor - ­cuvântări la sfinţi şi pilde de folos sufletesc;
  1559 autoritatea locală acceptă folosirea ca prim manual românesc a Catehismului coresian la şcoala din Schei;
  1587 popa Iane scrie primul text braşovean în limba română;
  sec. XVI dascălul Barbu Hoban scrie primul manual de filozofie;
  1628-1633 prot. Vasile scrie prima cronică cu subiect românesc şi primul Parimier românesc;
  1731 Dascălul Petcu Şoanu începe să tipărească primul calendar almanah în limba română;
  1733 Radu Tempea II scrie cronica Scheilor 1392-1733;
  1757 dascălul Dimitrie Eustafievici scrie prima gramatică;
  1797 Radu Tempea V tipăreşte gramatica românească;
  1821-1828 Anton Pann vine în Schei;
  1848 mai, George Ucenescu compune muzica imnului "Deşteaptă-te Române".

 • Recenzii

  0.0
  (0 recenzii)

  Lasă-ne o recenzie