• 827

  Universitatea Spiru Haret
  0 recenzii

 • Universitatea Spiru Haret a fost înființată și acreditată prin Legea nr. 443 din 5 iulie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 491 din 9 iulie 2002, care consfințește faptul că Universitatea Spiru Haret, acreditată, este „instituție de învățământ superior, persoană juridică de drept privat și de utilitate publică, parte a sistemului național de învățământ”.

  Universitatea Spiru Haret a aderat la idealurile și principiile înscrise în Magna Charta Universitatum, adoptată la Bologna, în anul 1988, acționând pentru transpunerea, în spațiul învățământului superior și al cercetării științifice, a reglementărilor, normelor și valorilor promovate în cadrul Procesului Bologna. Președintele Universității a semnat, în anul 2005, la Bologna, Magna Charta Universitatum, angajându-se, în numele Universității, să respecte și să promoveze autonomia academică, valorile și drepturile universitare fundamentale, să răspundă eficient provocărilor generate de trecerea la societatea bazată pe cunoaștere,de procesul de globalizare.

  Eforturile întreprinse de Universitatea Spiru Haret pentru asigurarea integrării sale în spațiul național și european al cercetării științifice au fost orientate în direcția conceperii propriei strategii de cercetare-dezvoltare, pornind de la evaluarea stării de fapt, definirii setului de obiective strategice și specifice ale cercetării-dezvoltării, elaborării planului de cercetare-dezvoltare și stabilirii instrumentelor necesare pentru realizarea sa.

  Universitatea a desfășurat activități diverse pentru a-și promova imaginea, a-și face cunoscute realizările, a participat la manifestări importante, interne și externe, a încheiat parteneriate, convenții, a stabilit relații de colaborare în diferite domenii. Acțiunile, momentele, evenimentele demonstrează, cu pregnanță, deschiderea amplă spre lume a Universității Spiru Haret, dorința de colaborare, pe multiple planuri, în spațiul european și internațional al învățământului și cercetarii. Reprezintă, totodată, expresia prestigiului dobândit de instituția noastră, o dovadă de necontestat a menirii sale de promovare a valorilor învatamântului, stiintei si culturii românesti în spatiul universal.

 • Recenzii

  0.0
  (0 recenzii)

  Lasă-ne o recenzie


 • 827 Creează un Cont Business
  pentru Universitatea Spiru Haret
  Arrow-right